… individuální doučování kdekoliv potřebujete
Tel.: +420 735 04 08 12
E-mail: info@mobitut.cz
Skype: MobiTut.cz
Mobile menu

Doučování matematiky, fyziky a programování

Nabízím doučování matematiky, fyziky a programování, pro úrovně potřebné na základní, střední a vysoké škole. Většina studentů volí dlouhodobou spolupráci, kdy jsou průběžně připravováni na jednotlivé testy nebo závěrečné zkoušky. Samozřejmě je možné si domluvit jednorázovou přípravu, kde jsou vysvětleny pouze partie, které Vám činí největší obtíže. V průběhu výuky se často narazí na neznalosti z předchozích let školní docházky, které brání v řádném pochopení současného tématu, a tak je vždy kladen důraz na vysvětlení i těchto částí. Doučování probíhá pomocí aplikace Skype, student vidí mé poznámky a popřípadě jsou mu sdíleny i další výukové materiály.

Absolvoval jsem fakultu elektrotechnickou na ČVUT v Praze, obor sofwarové inženýrství. Mám dlouholetou pedagogickou praxi ve výuce informačních a komunikačních technologií. V současnosti se věnuji vývoji webových stránek, webových aplikací a doučování matematiky, fyziky a programování.