… individuální doučování kdekoliv potřebujete
Tel.: +420 735 04 08 12
E-mail: info@mobitut.cz
Skype: MobiTut.cz
Mobile menu

Doučování matematiky, fyziky a programování

Nabízím doučování matematiky, fyziky a programování, pro úrovně potřebné na základní, střední a vysoké škole. Většina studentů volí dlouhodobou spolupráci, kdy jsou průběžně připravováni na jednotlivé testy nebo závěrečné zkoušky. Samozřejmě je možné si domluvit jednorázovou přípravu, kde jsou vysvětleny pouze partie, které Vám činí největší obtíže. V průběhu výuky se často narazí na neznalosti z předchozích let školní docházky, které brání v řádném pochopení současného tématu, a tak je vždy kladen důraz na vysvětlení i těchto částí. Doučování probíhá pomocí aplikace Skype, student vidí mé poznámky a popřípadě jsou mu sdíleny i další výukové materiály. Nemohu Vám zaručit úspěch u zkoušky, ale můžete si být jisti tím, že pro to udělám maximum.

Doučování matematiky

Při školní docházce bývá matematika často neoblíbený předmět. Je to i přesto, že matematika oplývá jednoznačnými a přímočarými pravidly. Při doučování matematiky je brán zřetel nejenom na samotné řešení jednotlivých úloh, ale také na vysvětlení, proč tomu tak je, aby došlo k celkovému pochopení dané látky. Pokud se u daného tématu narazí na nepochopení látky z průběhu školní docházky, samozřejmě se vracíme i k těmto potřebným partiím matematiky. V kombinaci se samostatnou prací studenta takto dochází k požadovanému postupu a zlepšení nejen známek, ale celkovému pohledu na matematiku, jako obor, který nás provází všude okolo nás.

Doučování fyziky

Fyzika je kolikrát nedoceňovaným předmětem a studenti si myslí, že se jedná o něco neuchopitelného, zcela abstraktního. Fyzika je v podstatě model fungování věcí kolem nás. A na rozdíl od celé řady jiných modelů se z velké části můžeme přesvědčit, že se předměty kolem nás skutečně chovají tak, jak je popisováno. Pokud mají studenti problémy s fyzikou, je to zpravidla způsobeno jedním ze dvou důvodů. často se stává, že se nejedná o neporozumění fyzikálnímu modelu, ale mají výrazné mezery v matematice, které jim neumožní se "dopočítat". Nebo nebyla ve škole fyzika ideálně uchopena a student došel k závěru, že se jedná o jakousi magii, aniž by byl veden k praktickému hledisku tohoto předmětu. Pokud se vám nedaří dosáhnout požadovaných výsledků ve fyzice nebo se bojíte zkoušky z fyziky na VŠ, vyzkoušejte doučování fyziky se mnou a uvidíme, zda se nám to společně podaří změnit. Pokusím se vám vysvětlit nejen praktickou užitečnost tohoto předmětu, ale také, pokud se zapotřebí, probrat jednotlivé partie matematiky, které jsou potřebné k jednotlivým výpočtům.

Pár slov o mně

Absolvoval jsem fakultu elektrotechnickou na ČVUT v Praze, obor sofwarové inženýrství. Mám dlouholetou pedagogickou praxi ve výuce informačních a komunikačních technologií. V současnosti se věnuji vývoji webových stránek, webových aplikací a doučování matematiky, fyziky a programování.