… individuální doučování kdekoliv potřebujete
Tel.: +420 735 04 08 12
E-mail: info@mobitut.cz
Skype: MobiTut.cz
Mobile menu

Doučování matematiky

matematika

Nepochopili jste látku probíranou v hodinách matematiky nebo se připravujete na přijímací řízení na SŠ nebo VŠ a potřebujete si osvěžit potřebná témata? Poskytuji doučování matematiky od druhého stupně základní školy (od 8. třídy) po vysokoškolskou úroveň. Matematika je krásná a přímočará věda, která má jasně daná pravidla. Tato pravidla je nutné pochopit a správně aplikovat, s čímž Vám při doučování matematiky samozřejmě pomohu. Tam kde je to možné se snažím vést výklad, pokud možno, netechnicky, aby byla matematika pro studenty snadněji uchopitelná a také viděli jednotlivé souvislosti.

Doučování matematiky základní školy

Doučování matematiky základní školy je zpravidla zaměřeno na přípravu žáku na jednotnou přijímací zkoušku (Cermat testy). Jsou procházeny testy z předchozích let a probírány různé varianty možných řešení. Veškerá látka je tedy vysvětlována v navaznosti na tento test, který se koná v závěru 9. ročníku základní školy a takto probrána potřebná témata. Na tento test jsou často připravováni žáci již v průběhu docházky do 8. ročníku ZŠ, kdy je kombinována příprava na test s přípravou na testy ve škole, které mají absolvovat.

Nejčastěji probíraná témata ZŠ:

Doučování středoškolské matematiky

Doučování středoškolské matematiky je vedeno zcela indivuálně, nejen podle potřeb studenta, ale také s ohledem na typ školy a nároky kladené v hodinách matematiky. Obtížnost se výrazně liší také podle typu školy (SOU, SOŠ, akademie, atd.), kterou student navštěvuje. Těmto potřebám je doučování vždy přizpůsobeno a obtížnost procvičovaných příkladů je volena na míru nejen pro absolvování testu, ale pokud bude z matematiky student dělat maturitu, tak i s ohledem na závěrečnou maturitní zkoušku.

Nejčastěji probíraná témata SŠ:

Doučování vysokoškolské matematiky

Doučování vysokoškolské matematiky je zpravidla zaměřeno na přípravu ke zkoušce z Matematiky 1 nebo Matematiky 2. Tato připrava probíhá zpravidla průběžně, ale ani jednorázové doučování před zkouškou není výjimkou. Tyto jednorázové přípravy využívají hlavně studenti, kteří potřebují dovysvětlit nebo procvičit některé z témat. U průběžného doučování matematiky se často narazí na mezery ve středoškolské látce, kdy je samozřejmostí, že je i tato látka vysvětlena, abychom se mohli dále plně soustředit na vysokoškolskou látku.

Nejčastěji probíraná témata VŠ:

Jak výuka probíhá

Doučování probíhá výhradně pomocí aplikace Skype. Se studentem (u nezletilých žáků - s rodičem) je domluven pravidelný termín, kdy bude doučování probíhat. Je domluven rámec výuky, zda prioritně připravovat na test, který byl ve škole nahlášen nebo je zapotřebí příprava na závěrečné zkoušky (CERMAT test, maturita, zkouškový test na VŠ, .apod). Součástí prvotního kontaktu je nutné informovat i o probíraném tématu na kterému se budeme věnovat. Následně probíhá doučování matematiky pravidelně v domluveném termínu, kdy student vidí na svém monitoru mé poznámky a výpočty. Při doučování matematiky je potřebná látka nejen probrána, ale i procvičena. Dle domluvy a potřeby je zadán domácí úkol, který je na následující hodině probrán a podle potřeby dovysvětleny problémové části.