… individuální doučování kdekoliv potřebujete
Tel.: +420 735 04 08 12
E-mail: info@mobitut.cz
Skype: MobiTut.cz
Mobile menu

Individuální doučování programování a algoritmizace

programování

Pokud máte s programováním ve škole jakékoliv potíže nebo se chcete v programování zlepšit, je výuka / doučování programování určena právě pro vás. Specializuji se na programovací jazyky C, C++, C#, Java, Python a na tvorbu webových stránek. Při tvorbě webových stránek jsem schopen vás provést všemi jazyky, které je zapotřebí zvládnout pro komplexní tvorbu webu. Jedná se o jazyky HTML, CSS, JavaScript, PHP a MySql. Dále doučuji programování v MATLABu v systému Octave. Při výuce se nezaměřuji pouze na výklad syntaxe jednotlivých jazyků, ale na celkový rozvoj algoritmického myšlení studentů.

Doučování programování v C a C++

Doučování těchto dvou jazyků probíhá samozřejmě odděleně. Jazyk C++ a jeho nové principy, jako je objektově orientované programování, jsou vystavěny na filozofii jazyka C a z části se tyto dva jazyky skutečně prolínají. S ohledem na to, že programovací jazyk C++ lze vnímat jako rozšíření jazyka C, jsou tyto odstavce psány pro oba jazyky. Samozřejmě předchozí větu nelze chápat doslovně, protože pokud znáte jazyk C a přecházíte na C++ je zapotřebí se některé věci známé z C odnaučit.

Nezáleží na tom, zda s některým z jazyků teprve začínáte nebo jeden znáte a potřebujete pomoci s přechodem na druhý. Problematiku programování v C nebo C++ je možné probrat z různých úhlů pohledu. Naučte se rozumět těmto robustním a výkonným programovacím jazykům na tvorbě konzolových aplikací.

Doučování programování v C# (C sharp)

Často je ve školách jako úvodní jazyk pro vstup do programování zvolen jazyk C# (C sharp). Jedná se o produkt firmy Microsoft, který nám umožňuje snadno vytvářet nejen konzolové, ale i "okenní" aplikace. C# je čistě objektový jazyk založený na jazycích C a Java. Objektový model může způsobovat nesnáze i studentům, kteří jsou zběhlí např. v jazyce C. Objekty jsou silným programátorským paradigmatem, který nám umožňuje psát dobře čitelné a aktualizovatelné aplikace. Na druhou stranu, je třeba jiný úhel pohledu než u strukturovaného programování. Ze začátku se zdá být objektově orientované programování (OOP) těžko uchopitelné, ale až objevíte jeho efektivitu, ač na úkor většího počtu řádků zdrojového kódu, pak plně doceníte možnost se jazyk C# naučit.

Doučování programování v Javě

Java je jedním z nejpoužívanějších programovacích jazyků a ne jinak tomu je při výuce programování na školách. Jedná se o objektově orientovaný a multiplatformní jazyk. To přináší výhodu při vývoji softwaru v podobě využití objektů a absenci velkého přepisování zdrojového kódu, při vývoji pro různé platformy. Java je často označována jako jazyk, který se snadno učí. Ze zkušenosti vím, že u každého tomu tak být nemusí. Ač zpravidla se jedná o studenty, kteří s Javou začali, jako s prvním jazykem na škole a ještě nemají dostatečně vyvinuté algoritmické myšlení. Kdy např. na vysokých školách je tempo, pro začínající programátory, rychlé.

Doučování programování v Pythonu

Python je programovací jazyk, který vznikl pro usnadnění vstupu zájemců do světa programování. V žádném případě se nedá říci, že by to byl jazyk triviální, který se během chvíle naučí kdokoliv. Jedná se o komplexní jazyk, s celou řadou knihoven, pomocí kterého se dají vytvářet i komplexní aplikace. Python je součástí výuky na celé řadě škol a to zpravidla od středních po vysoké školy. Doučování v Pythonu je vhodné nejen pokud vám v rámci školní výuky něco uteklo nebo jsou pro vás některé konstrukce při programování nesrozumitelné. Vzhledem k tomu, že mohu poskytnout výuku Pythonu od úplných základů pro středně pokročilé konstrukce, jsou tyto hodiny vhodné i pro ty, kteří se chtějí o programování, v tomto moderním jazyce, pouze něco přiučit. Při výuce požívám jak integrované vývojové a vzdělávací prostředí IDLE, tak vývojové prostředí PyCharm a to na základě preferencí studentů.

Doučování tvorby webových stránek

Webové stránky jsou specifické tím, že pro jejich tvorbu je zapotřebí zvládat více programovacích / skriptovacích jazyků, pomocí kterých vytvoříte výsledný web. Vytvoření struktury a vložení obsahu se provádí pomocí značkovacího jazyka HTML5. Následně jsou aplikovány styly, pomocí kterých sdělíme prohlížeči, jak má náš obsah zobrazit. K tomuto účelu se využívá jazyk CSS. Pokud chceme obohatit naše webové stránky o animace nebo potřebujeme provádět např. kontrolu odesílaných dat z formulářů, je pro tyto účely určen jazyk JavaScript. V případě, že nechceme zobrazovat pouze statický obsah a potřebujeme, aby se obsah měnil na základě interakce webu s uživatelem, je zapotřebí stránky realizovat pomocí PHP. Tento skriptovací jazyk nám umožňuje vytvořit dynamické webové stránky, kde náš program běží na straně serveru a následně je vygenerovaný obsah předán internetovému prohlížeči, který nám ho zobrazí. Při tvorbě dynamických webových stránek potřebujeme zpravidla někam ukládat údaje zadané uživatelem našeho webu. K tomuto účelu využijeme databázi MySQL.

Výše jsem uvedl hrubý přehled všeho, co je zapotřebí obsáhnout při tvorbě webu. Všemi jazyky jsem vás schopen provést, abyste za sebou viděli smysluplný výsledek a nejen odevzdali úkoly a školní projekty.

Doučování Matlabu

Matlab je platforma pro matematické výpočty, která v sobě zahrnuje jak samotný programovací jazyk, tak i prostředí ve kterém je možné programy psát. Při programování v Matlabu je častým problémem studentů neznalost matematického základu, který je nutný pro pochopení programování na této platformě. Pokud vám činí problém samotné programování nebo matematika, která je nutným předpokladem pro programování v Matlabu, je možné vysvětlit obě témata v návaznosti na to, co přesně potřebujete. Při doučování programování v MATLABU používám zpravidla platformu Octave, která je v některých ohledech odlišná, ale v případě školních úloh jsou rozdíly minimální a studenty na ně v případě potřeby upozorním.

Jak probíhá doučování programování

Pokud se chcete naučit programovat, je nutné vyvinout určité úsilí a programovat. Zkoušet si různé jazykové konstrukce a přemýšlet nad nimi. Studenti zpravidla volí pravidelné lekce, kde je průběžně provedu jednotlivými tématy a na dalších hodinách se popř. doptávají, proč jsme to řešili takto a ne jinak. Samozřejmě je možná i jednorázová výuka, kdy se zpravidla probírá realizace nějakého projektu, který musí student, v rámci školní výuky, odevzdat. Pro procvičení využívám své příklady nebo příklady, které má student ze školy. Pokud budeme v hodině realizovat školní projekty, je nutné mi zaslat v dostatečném předstihu kompletní slovní zadání, kde bude jasně patrné, jaké jsou požadavky na funkcionalitu a jaká jsou na úlohu kladena omezení.

Nejčastěji doučovaná společná témata (pro většinu výše uvedených jazyků)
Kde doučování programování probíhá

Nabízené doučování není závislé na místě, kde se právě nacházíte. Díky tomu, že probíhá plně on-line, za pomoci aplikace Skype, je dostupné pokud jste v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Liberci nebo kdekoliv jinde.